Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na

XVI Konferencję Sekcji Kardiologii Dziecięcej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,

która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2017 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Księcia Trojdena 2a.

Motto konferencji brzmi: „Kardiologia dziecięca 2017- gorące tematy” co podkreśla, że program naukowy konferencji obejmować będzie najbardziej aktualne problemy związane z diagnostyką i terapią schorzeń układu sercowo-naczyniowego w populacji pediatrycznej.

JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś oraz Prezes PTK prof. Piotr Hoffman objęli patronatem konferencję.

Na Konferencję przyjęli zaproszenie wybitni specjaliści, którzy dołożą starań, aby program naukowy spełnił wszelkie oczekiwania, a ciekawe sesje były źródłem najnowszej wiedzy, impulsem do żywiołowej, konstruktywnej dyskusji i refleksji.

Tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum chorób układu sercowo-naczyniowego.

Zagrożenia cywilizacyjne, epidemia chorób układu sercowo-naczyniowego, będących główną przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych wymuszają konieczność podejścia profilaktycznego do chorób serca u dzieci. Zagadnienia dotyczące prewencji chorób serca rozpoczną cześć naukową konferencji.

Kolejne sesje będą poświęcone diagnostyce i leczeniu chorób serca począwszy od okresu płodowego i noworodkowego do młodego dorosłego. Będziemy dyskutować zagadnienia związane z krytycznym zwężeniem zastawki aortalnej/hipoplazją lewego serca „okiem" ekspertów, spektrum leczenia interwencyjnego i kardiochirurgicznego wad serca, komorowe zaburzenia rytmu serca, algorytmy postępowania. Wykłady będą toczyły się w dwóch równoległych panelach dyskusyjnych, aby każdy z uczestników miał wybór najbardziej interesujących go wykładów.

W przeddzień konferencji, 8 czerwca zostały zaplanowane warsztaty praktyczne z EKG, kardiologii płodowej, interaktywne warsztaty z technik obrazowania i transmisje zabiegów.

Zapraszamy również do prezentacji własnego dorobku ‒ umieszczenia doniesień z krajowych i międzynarodowych kongresów w formie plakatowej.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter, konferencja jest adresowana nie tylko do kardiologów dziecięcych, ale także do szerokiego grona pediatrów, neonatologów, kardiologów, kardiochirurgów, internistów, lekarzy medycyny rodzinnej i sportowej, studentów, pielęgniarek i techników.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas program naukowy zainteresuje Państwa.

Postaramy się, aby było to niezapomniane wydarzenie edukacyjno-naukowe, jak również integrujące nasze środowisko.

Warszawa ze swoimi atrakcjami serdecznie Państwa zaprasza!

 

prof. dr hab. med. Bożena Werner

dr n. med. Tomasz Floriańczyk

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM

prof. dr hab. Jacek Białkowski

Przewodniczący Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

 

Skład komitetu organizacyjnego i naukowego

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Jacek Białkowski

Członkowie:
prof. dr hab. med. Katarzyna Bieganowka
prof. dr hab. med. Waldemar Bobkowski
dr hab. med. Wojciech Braksator
dr n. med. Roland Fiszer
prof. dr hab. med. Piotr Hoffman
prof. dr hab. med. Małgorzata Kurpesa
dr hab. med. Jacek Kusa
dr hab. med. Joanna Kwiatkowska
dr n. med. Agnieszka Skierska
dr n. med. Ewa Stążka-Gregosiewicz
prof. dr hab. med. Bożena Werner

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Bożena Werner
dr n. med. Tomasz Floriańczyk

Członkowie:
dr n. med. Małgorzata Gołąbek-Dylewska
lek. Krzysztof Godlewski
dr n. med. Izabela Janiec
lek. Halszka Kamińska
lek. Tomasz Książczyk
dr n. med. Beata Kucińska
dr n. med. Cezary Niszczota
lek. Katarzyna Penconek
dr n. med. Radosław Pietrzak
dr n. med. Anna Piórecka-Makuła
lek. Anna Prowotorow-Iwaniukowicz
dr n. med. Jacek Skiendzielewski
lek. Ewa Smereczyńska
dr n. med. Agnieszka Tomik
dr n. med. Piotr Wieniawski
dr n. med. Barbara Wójcicka-Urbańska

 

 

Program

XVI Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK „ Kardiologia dziecięca 2017 – gorące tematy”
Konferencja pod patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosława Wielgosia i Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Piotra Hoffmana
Warszawa 9-10 czerwca 2017 r.


8.06.2017 r.
Miejsce: Szpital Pediatryczny WUM

14.30 Zebranie Konsultanta Krajowego z Konsultantami Wojewódzkimi i Kierownikami Ośrodków
15.30 Zebranie Zarządu Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
15.30 Warsztaty:
1. EKG w komorowych zaburzeniach rytmu serca u dzieci.
Prowadzący: dr n. med. Maria Miszczak-Knecht (Warszawa), dr n. med. Krzysztof Czyż (Poznań)
2. Znaczenie kardiologii prenatalnej w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.
Kierownik: prof. dr hab. med. Joanna Dangel (Warszawa)
Prowadzący: dr hab. med. Agata Włoch (Katowice), dr n. med. Adam Koleśnik (Warszawa)
3. Warsztaty sponsorowane:
Interaktywne warsztaty z nowoczesnych metod leczenia inwazyjnego w kardiologii dziecięcej: co pacjent powinien wiedzieć przed zabiegiem i jak postępować z pacjentem po zabiegu interwencyjnym/ablacji połączone z transmisją zabiegów.
Prowadzący: dr n. med. Paweł Balsam, dr n. med. Tomasz Floriańczyk, lek. med. Krzysztof Godlewski, lek. Tomasz Książczyk, dr n. med. Beata Kucińska, dr med. Piotr Lodziński, dr n. med. Radosław Pietrzak, dr n. med. Jacek Skiendzielewski
4. Warsztaty sponsorowane:
Analiza funkcji lewej i prawej komory serca - warsztaty firmy TomTec 

9.06.2017 r.
Miejsce: Centrum Dydaktyczne WUM

8:30 - 9:30 Otwarcie konferencji
prof. Jacek Białkowski, prof. Bożena Werner, dr n. med. Tomasz Floriańczyk
Wystąpienia JM Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia, Prezesa PTK prof. Piotra Hoffmana, Dziekana II WL prof. Marka Kucha.

9:30 - 10:45 SESJA WSPÓLNA:
Wykład Konsultanta Krajowego ds. kardiologii dziecięcej i Przewodniczącego Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK prof. Jacka Białkowskiego pt.: ”Kardiologia dziecięca aktualne sukcesy i problemy do rozwiązania”. (20 min)

PREWENCJA CHORÓB UKŁADU SERCOWO NACZYNIOWEGO
Hipercholesterolemia problem niedoceniany u dzieci. Prof. Bożena Werner (Warszawa) (20 min)
Zalecenia dotyczące profilaktyki chorób układu sercowo – naczyniowego u dzieci. Prof. Jerzy Stańczyk (Łódź) (20 min)
Co nowego w AEPC? Prof. Joanna Dangel (Warszawa) (15 min)

10:45 - 11:30 Przerwa kawowa

AULA A

11:30 - 13:00 SESJA I
KARDIOLOGICZNE STANY NAGŁE U NOWORODKA
Przewodniczący: prof. Wanda Kawalec (Warszawa), prof. Małgorzata Szkutnik (Zabrze), prof. Piotr Burczyński (Warszawa), dr hab. med. Tomasz Mroczek (Kraków) 

1. Noworodek z arytmią. Prof. Waldemar Bobkowski (Poznań) (20 min)
2. Zabiegi kardiologii interwencyjnej u noworodków. Prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa) (20 min)
3. Leczenie wad wrodzonych serca w okresie noworodkowym. Prof. Jacek Moll (Łódź) (20 min)
DYSKUSJA: (30 min)

13:00 - 13:30 Przerwa kawowa

13:30 - 15:00 SESJA II
SKRAJNA POSTAĆ ZWĘŻENIA ZASTAWKI AORTALNEJ/ ZESPÓŁ HIPOPLAZJI LEWEGO SERCA OKIEM:
Przewodniczący: prof. Jadwiga Moll (Łódź), prof. Maria Respondek-Liberska (Łódź), dr hab. med. Andrzej Kansy (Warszawa), dr n. med. Piotr Weryński (Kraków)

1. „Kardiologa płodowego”. Prof. Joanna Dangel (Warszawa) (20 min)
2. Kardiochirurga. Dr hab. n. med. Tomasz Mroczek (Kraków) (20 min)
3. Kardiologa inwazyjnego. Dr hab. n. med. Jacek Kusa (Wrocław) (20 min)
DYSKUSJA: (30 min)

15:00 - 16:00 Przerwa lunchowa

16:00 - 17:30 SESJA III
PROBLEMY MŁODOCIANYCH Z WRODZONĄ WADĄ SERCA
Sesja przy współpracy Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych
Przewodniczący: prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys, prof. Piotr Hoffman (Warszawa), prof. Andrzej Sysa (Łódź), prof. Artur Bossowski (Białystok)

1. Interwencyjne zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej – jakie są ograniczenia? Prof. Jacek Białkowski (Zabrze) (20 min) 
2. Młodociany z koarktacją/rekoarktacją aorty. Dr hab. med. Tomasz Moszura (Łodź) (20 min)
3. Zaburzenia rytmu serca w okresie odległym po zabiegach kardiochirurgicznych. Prof. Katarzyna Bieganowska (Warszawa) (20 min) 
DYSKUSJA: (30 min)

AULA B

11:30 - 13:00 SESJA I
NOWOŚCI W DIAGNOSTYCE, KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ I KARDIOCHRURGII
Przewodniczący: prof. Andrzej Rudziński (Kraków), prof. Maciej Karolczak (Warszawa), dr n. med. Paweł Dryżek (Łódź)

1. Nowoczesne metody diagnostyczne w kardiologii dziecięcej. Dr hab. med. Lidia Ziółkowska (Warszawa) (20 min)
2. Zastosowanie obrazowania trójwymiarowego w leczeniu interwencyjnym wad serca. Dr n. med. Sebastian Goreczny (Łódź) (20 min)
3. Przezskórne wszczepianie zastawki płucnej. Dr n. med. Roland Fiszer (Zabrze) (20 min)
4. Nowości w kardiochirurgii dziecięcej. Dr n. med. Jacek Pająk (Warszawa) (20 min)

13:00 - 13:30 Przerwa kawowa

13:30 - 15:00 SESJA II
KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA
Sesja przy współpracy z Sekcją Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
Przewodniczący: prof. Katarzyna Bieganowska (Warszawa), prof. Waldemar Bobkowski (Poznań), prof. Małgorzata Kurpesa (Łódź), dr n. med. Piotr Lodziński (Warszawa)

1. Zaburzenia rytmu serca: komorowe czy nadkomorowe? Dr n. med. Krzysztof Czyż (Poznań) (20 min)
2. Możliwości diagnostyki i oceny ryzyka u dzieci z komorowymi zaburzeniami rytmu serca. Dr hab.med. Joanna Kwiatkowska (Gdańsk) (20 min)
3. Arytmia komorowa: które dzieci leczymy i jak? Dr n. med. Maria Miszczak-Knecht (Warszawa) (20 min)
DYSKUSJA: (30 min)

15:00 - 16:00 Przerwa lunchowa

16:00 - 17:30 SESJA III
PROBLEMY KARDIOLOGICZNE U DZIECI I MŁODZIEŻY UPRAWIAJĄCEJ SPORT
Sesja przy współpracy z Sekcją Kardiologii Sportowej PTK
Przewodniczący: prof. Aldona Siwińska (Poznań), prof. Wojciech Braksator (Warszawa), prof. Lesław Szydłowski (Katowice)

1. Kwalifikacja do uprawiania sportu; rola kardiologa dziecięcego przy kwalifikacji do uprawiania sportu – wykład konsultanta wojewódzkiego ds. medycyny sportowej. Jarosław Krzywański (Warszawa) (20 min)
2. Ocena układu krążenia u młodocianych uprawiających sport. Dr n. med. Anna Turska Kmieć (Warszawa) (20 min)
3. Ocena wydolności fizycznej u dzieci i młodzieży z wrodzonymi wadami serca - sercowo-płucny test wysiłkowy. Dr n. med. Tomasz Floriańczyk (Warszawa) (20 min)
DYSKUSJA: (30 min)

 

17:30 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SEKCJI KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ PTK
Wybory Zarządu na kadencję 2017-2019 i sprawy bieżące Sekcji


20:00 UROCZYSTA KOLACJA  (Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1)


10.06.2017 r.

Miejsce: Centrum Dydaktyczne WUM

9:00 - 11:45 Sesja przypadków I
Przewodniczący: prof. Maria Wróblewska-Kałużewska, prof. Jadwiga Moll, dr Ewa Gregosiewicz, dr Janusz Czarnecki 

 1. Olbrzymie tętniaki tętnic wieńcowych u pacjenta z chorobą Kawasaki. Michał Gałeczka, Roland Fiszer, Blandyna Karwot, Jan Głowacki, Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski. Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 2. Co może nas zaskoczyć w anatomii tętnic wieńcowych u pacjenta po korekcji anatomicznej? Krzysztof W. Michalak, Katarzyna Sobczak-Budlewska, Maciej Moll, Paweł Dryżek, Tomasz Moszura, Jadwiga A. Moll, Jacek J. Moll (Klinika Kardiologii Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi)
 3. Nietypowa przyczyna nadciśnienia tętniczego u 7-letniego chłopca. Halszka Kamińska, Anna Kostera-Pruszczyk, Anna Potulska-Chromik, Bożena Werner (Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
 4. Ból w klatce piersiowej u 17-letniego tancerza – czym może nas zaskoczyć? Beata Sobczyk, Joanna Krzystolik-Ładzińska, Bogusław Mazurek, Lesław Szydłowski (Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
 5. Nowoczesne monitorowanie przezskórnego zamykania ubytku międzyprzedsionkowego. Monika Kowalczyk, Grażyna Brzezińska-Rajszys (Warszawa)
 6. Zakażenie wirusem RS – aspekty praktyczne. Prof. Wanda Kawalec (Warszawa) (wykład sponsorowany przez firmę AbbVie Polska Sp. z o.o.)
 7. Genetic diagnostics of cardiac diseases – update. Prof. Juha Koskenvuo (Blueprint Genetics, University of Helsinki)
 8. Chłopcy w okresie dojrzewania: jeden z obniżoną tolerancją wysiłku, drugi z omdleniem. Paulina Walasek, Agata Łaźniak, Aneta Mettler, Alina Rzeźnik-Bieniaszewska, Agnieszka Bobkowska, Tomasz Moszura, Waldemar Bobkowski, Aldona Siwińska (Klinika Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 9. Historia przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej u 10-letniej dziewczynki. Aleksandra Łempicka, Jerzy Wójtowicz, Artur Bossowski (Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 10. "Rzadka" przyczyna bólu w klatce piersiowej u nastolatka. Justyna Zamojska, Katarzyna Niewiadomska-Jarosik, Beata Kierzkowska, Piotr Kędziora, Dominika Tomecka-Głogowska, Bogumiła Górczewska, Dorota Lewartowska-Nyga, Marta Gruca, Jerzy Stańczyk. Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej (Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
 11. Percutaneous posttraumatic VSD closure. N. Yashchuk, B. Cherpak, I. Ditkivskyy, O. Mazur (Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery, Kiev, Ukraine)

11:45 - 12:15 Przerwa kawowa

12:15 - 14:30 Sesja przypadków II
Przewodniczący: prof. Wanda Kawalec, prof. Joanna Książyk, prof. Lesław Szydłowski, dr Agnieszka Skierska

 1. A case of accute aortic dissection type A after labor in a woman with native coarctation diagnosed during the pregnancy. I. Ditkivskyy, N. Yashchuk, B. Cherpak, Ju. Davydova, B. Batksa (Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery, Kiev, Ukraine; Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, Kiev, Ukraine)
 2. Znaczenie diagnozy prenatalnej w planowaniu postepowania perinatalnego – całkowite zamknięcie przewodu tętniczego w 34 tygodniu ciąży u płodu z przełożeniem wielkich pni tętniczych. Agnieszka Grzyb, Dariusz Gruszweld, Anna Migdał, Adam Koleśnik (Referencyjny Ośrodek Kardiologii Prenatalnej, Poradnia USG Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci oraz II Klinika Położnictwa i Ginekologii Poradnia Kardiologii Prenatalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Klinika Kardiologii, Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Pracownia Interwencji Sercowo – Naczyniowych, Instytut - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie)
 3. Diagnostyka prenatalna stwardnienia guzowatego z mnogimi guzami serca – opis dwóch przypadków. Beata Radzymińska, Piotr Weryński, Jacek Kuźma, Maciej Pitak, Andrzej Rudziński (Klinika Kardiologii Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego, Pracownia Echokardiografii Płodu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego)
 4. Groźne powikłanie cewnika centralnego. Lidia Woźniak-Mielczarek, Joanna Kwiatkowska, Robert Sabiniewicz, Jarosław Meyer–Szary, Piotr Potaż (Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny)
 5. Nowe okludery PFO - od pomysłu do wdrożenia. Dr hab. med. Piotr Buszman (Zabrze)
 6. Nagłe zatrzymanie krążenia u niemowlęcia – dylematy diagnostyczno-terapeutyczne. Łukasz Grzywacz, Maria Miszczak-Knecht, Mariusz Burbach, Marek Stefanowicz, Katarzyna Bieganowska (Klinika Kardiologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Klinika Kardiochirurgii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie)
 7. Ablacja drogi dodatkowej jako metoda poprawy funkcji skurczowej lewej komory serca w kardiomiopatii. Łukasz Chodorowski, Agata Rewaj, Elżbieta Skiba, Jacek Kusa (Oddział Kardiologii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy)
 8. Złośliwy przebieg zespołu Brugadów u małego chłopca. Elżbieta Kaczorowska-Gogłoza, Elżbieta Sadurska, Barbara Połecka, Renata Jawniak, Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht (Klinika Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Pracownia Elektrofizjologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie)
 9. Trudności w leczeniu dziecka z guzem serca i złożonymi zaburzeniami rytmu serca. Janusz Czarnecki, Grażyna Zadrozińska, Sabina Langer-Wójcik, Anna Bochyńska, Ewa Jachowska-Zbucka, Jagoda Pniewska (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera, Specjalistyczny Szpital dla Dzieci i Dorosłych w Toruniu)

14:30 Zakończenie konferencji

Poczęstunek pożegnalny

Miejsce

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Księcia Trojdena 2a

02-109 Warszawa

Polecane hotele

Pokoje gościnne Centrum Konferencyjnego IBIB PAN

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

ul. Ks. Trojdena 4

02-109 Warszawa

tel.: +48 22 668 50 17

ibib.com.pl/pokoje

Rezerwacja na hasło: SKD2017

Ceny:
Pokój 1-osobowy: 175 PLN
Pokój 2-osobowy: 200 PLN
Apartament: 240 PLN

Ceny zawierają VAT, śniadanie.
Uwaga: Oferta ważna do 30.03.2017 r.
Liczba miejsc w preferencyjnych cenach ograniczona.

Pokoje gościnne Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

ul. Pawińskiego 5a

02-106 Warszawa

Tel.: +48 22 592 31 33

www.ibb.waw.pl/pl/uslugi/pokoje-goscinne

Rezerwacja na hasło: SKD2017

Ceny:
Pokój 1-osobowy: 175 PLN

Cena zawieraja VAT, śniadanie.
Liczba miejsc w preferencyjnych cenach ograniczona.

Novotel Warszawa Airport

ul. 1 Sierpnia 1

02-134 WARSZAWA

Tel: +48 22 575 61 11

email: H0527-RE@accor.com

Rezerwacja na hasło: SKD2017

Pula miejsc ograniczona.
Rezerwacja w cenie dnia.

Zobacz inne hotele